Xe điện gấp mới nhất 2020 | Thế giới xe điện

Xe điện gấp

Xe gấp 2020 XTC 24 D1

10.000.000 VNĐ 6.900.000 VNĐ

Xe điện gấp gọn HLT 800

14.500.000 VNĐ 10.500.000 VNĐ

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp

 • Tặng móc khóa thời trang

 • Bộ đồ sửa chữa xe

 • Tặng áo mưa cao cấp

Xe Điện Gấp Niu 2020 Gấp Gọn Ô Tô

11.000.000 VNĐ 9.000.000 VNĐ

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp

 • Tặng móc khóa thời trang

 • Bộ đồ sửa chữa xe

 • Tặng áo mưa cao cấp

XE ĐIỆN GẤP NAKXUS PIN LITHIUM ION

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp

 • Tặng móc khóa thời trang

 • Bộ đồ sửa chữa xe

 • Tặng áo mưa cao cấp

Thong ke