308 Vũ Hiếu, P. Hà Tu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

308 Vũ Hiếu, P. Hà Tu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Thông tin
  • Địa chỉ : 308 Vũ Hiếu, P. Hà Tu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

  • Điện thoại: 0702.233.887

  • Bảo hành:

  • Giờ làm việc: 8h00 - 22h00

  • xebaonam@gmail.com

Thong ke