Xe Cub 50cc Halim Chính Hãng Cao Cấp, Giá Rẻ

Halim

Xe Máy 50cc Cub Halim 2020

15.500.000 VNĐ 13.900.000 VNĐ

Quà tặng

  • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp

  • Tặng móc khóa thời trang

  • Bộ đồ sửa chữa xe

  • Tặng áo mưa cao cấp

Xe Máy 50cc Cub 81 Halim 2019

15.000.000 VNĐ 13.900.000 VNĐ

Quà tặng

  • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp

  • Tặng móc khóa thời trang

  • Bộ đồ sửa chữa xe

  • Tặng áo mưa cao cấp

Thong ke