79 Điện Biên Phủ - Q.Thanh Khê - Đà Nẵng

79 Điện Biên Phủ - Q.Thanh Khê - Đà Nẵng

Thông tin
  • Địa chỉ : 79 Điện Biên Phủ - Q.Thanh Khê - Đà Nẵng

  • Điện thoại: 0979662288

  • Bảo hành: 0979662288

  • Giờ làm việc:

  • xebaonam@gmail.com

Thong ke