Xe đạp điện Osakar giá tốt nhất thị trường 2020

Xe đạp điện Osakar

Xe đạp điện Osakar A8

13.000.000 VNĐ 11.000.000 VNĐ

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp 

 • Tặng móc khóa thời trang

 • Bộ đồ sửa chữa xe

XE ĐẠP ĐIỆN A10 OSAKAR MÀU ĐỎ ĐEN

13.500.000 VNĐ 11.500.000 VNĐ

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp 

 • Tặng móc khóa thời trang

 • Bộ đồ sửa chữa xe

XE ĐẠP ĐIỆN A10 OSAKAR MÀU XANH ĐEN

13.500.000 VNĐ 11.500.000 VNĐ

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp 

 • Tặng móc khóa thời trang

 • Bộ đồ sửa chữa xe

XE ĐẠP ĐIỆN A10 OSAKAR MÀU VÀNG

13.500.000 VNĐ 11.500.000 VNĐ

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp 

 • Tặng móc khóa thời trang

 • Bộ đồ sửa chữa xe

XE ĐẠP ĐIỆN A10 OSAKAR MÀU ĐỎ

13.500.000 VNĐ 11.500.000 VNĐ

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp 

 • Tặng móc khóa thời trang

 • Bộ đồ sửa chữa xe

Xe đạp điện Osakar Star 2020 mới nhất màu đỏ

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp

 • Tặng móc khóa thời trang

 • Tặng áo mưa cao cấp

Xe đạp điện Osakar Star 2020 mới nhất màu trắng

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp

 • Tặng móc khóa thời trang

 • Tặng áo mưa cao cấp

Xe đạp điện Osakar Star 2020 mới nhất màu đen

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp

 • Tặng móc khóa thời trang

 • Tặng áo mưa cao cấp

Xe đạp điện Osakar Star 2020

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp

 • Tặng móc khóa thời trang

 • Tặng áo mưa cao cấp

Xe đạp điện Osakar New Style 2020 màu đen tem xanh

12.500.000 VNĐ 11.200.000 VNĐ

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp

 • Tặng móc khóa thời trang

 • Bộ đồ sửa chữa xe

 • Tặng áo mưa cao cấp

Xe đạp điện Osakar New Style 2020 màu đen tem đỏ

12.500.000 VNĐ 11.200.000 VNĐ

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp

 • Tặng móc khóa thời trang

 • Bộ đồ sửa chữa xe

 • Tặng áo mưa cao cấp

Xe đạp điện Osakar New Style 2020 màu đen tem vàng

12.500.000 VNĐ 11.200.000 VNĐ

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp

 • Tặng móc khóa thời trang

 • Bộ đồ sửa chữa xe

 • Tặng áo mưa cao cấp

Thong ke