903 Trường Chinh (gần Cổng KCN Tân Bình) - Tân Phú - HCM

903 Trường Chinh (gần Cổng KCN Tân Bình) - Tân Phú - HCM

Thông tin
  • Địa chỉ : 903 Trường Chinh (gần Cổng KCN Tân Bình) - Tân Phú - HCM

  • Điện thoại: 1900636359 - 0287.306.4789

  • Bảo hành:

  • Giờ làm việc:

  • xebaonam@gmail.com

Thong ke