Xe điện cân bằng giá tốt nhất thị trường

Xe cân bằng

Xe tự cân bằng ninebot Plus Segway

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp

 • Tặng móc khóa thời trang

 • Bộ đồ sửa chữa xe

 • Tặng áo mưa cao cấp

Bộ nâng cấp xe Xiaomi Ninebot Gokart Kit

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp < Chi tiết >

 • Tặng móc khóa thời trang

 • Bộ đồ sửa chữa xe

Xe điện cân bằng 2 bánh R10 2016 (Smart có điều khiển)

7.700.000 VNĐ 3.800.000 VNĐ

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp < Chi tiết >

 • Tặng móc khóa thời trang

 • Bộ đồ sửa chữa xe

XE ĐIỆN CÂN BẰNG R23

8.500.000 VNĐ 5.200.000 VNĐ

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp < Chi tiết >

 • Tặng móc khóa thời trang

 • Bộ đồ sửa chữa xe

Xe điện cân bằng R30(6.5 inch) Nio0165

5.000.000 VNĐ 4.000.000 VNĐ

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp < Chi tiết >

 • Tặng móc khóa thời trang

 • Bộ đồ sửa chữa xe

XE ĐIỆN CÂN BẰNG R21

5.750.000 VNĐ 4.800.000 VNĐ

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp < Chi tiết >

 • Tặng móc khóa thời trang

 • Bộ đồ sửa chữa xe

Xe điện cân bằng NineBot Mini Xiaomi chính hãng

9.500.000 VNĐ 9.500.000 VNĐ

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp < Chi tiết >

 • Tặng móc khóa thời trang

 • Bộ đồ sửa chữa xe

XE ĐIỆN CÂN BẰNG R25

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp < Chi tiết >

 • Tặng móc khóa thời trang

 • Bộ đồ sửa chữa xe

Xe điện cân bằng R18 (Bluetooth)

5.500.000 VNĐ 4.500.000 VNĐ

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp < Chi tiết >

 • Tặng móc khóa thời trang

 • Bộ đồ sửa chữa xe

Xe điện cân bằng R12 (Bluetooth)

4.500.000 VNĐ 2.800.000 VNĐ

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp < Chi tiết >

 • Tặng móc khóa thời trang

 • Bộ đồ sửa chữa xe

Xe điện cân bằng R11.1 (8inch) BLUETOOTH

5.600.000 VNĐ 3.500.000 VNĐ

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp < Chi tiết >

 • Tặng móc khóa thời trang

 • Bộ đồ sửa chữa xe

Thong ke