Xe cub 50cc espero | Thế giới xe điện

Cub 50cc espero

Xe Cub 50cc Kitafu Detech (Espero Đà Nẵng & HCM)

15.000.000 VNĐ 14.500.000 VNĐ

Quà tặng

  • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp

  • Tặng móc khóa thời trang

  • Bộ đồ sửa chữa xe

  • Tặng áo mưa cao cấp

Thong ke