Xe đạp Giant MTX 20 giá tốt nhất thị trường Việt Nam năm 2020

Giant MTX 20

XE GIANT 2020 MTX 20 MÀU XANH

4.650.000 VNĐ 4.450.000 VNĐ

Quà tặng

  • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp

  • Tặng móc khóa thời trang

  • Tặng áo mưa cao cấp

XE GIANT 2020 MTX 20 MÀU ĐEN

4.650.000 VNĐ 4.450.000 VNĐ

Quà tặng

  • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp

  • Tặng móc khóa thời trang

  • Tặng áo mưa cao cấp

Thong ke