Xe đạp Giant MTX 16 giá tốt nhất thị trường Việt Nam năm 2020

Giant MTX 16

XE GIANT 2020 MTX 16 MÀU ĐEN XANH

4.450.000 VNĐ 4.250.000 VNĐ

Quà tặng

  • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp

  • Tặng móc khóa thời trang

  • Tặng áo mưa cao cấp

XE GIANT 2020 MTX 16 MÀU ĐỎ

4.450.000 VNĐ 4.250.000 VNĐ

Quà tặng

  • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp

  • Tặng móc khóa thời trang

  • Tặng áo mưa cao cấp

Thong ke