Xe đạp Giant 2020 XTC 20 giá tốt nhất thị trường Việt Nam năm 2020

Giant 2020 XTC 20

XE ĐẠP GIANT XTC 20 MÀU VÀNG

5.550.000 VNĐ 5.350.000 VNĐ

Quà tặng

  • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp

  • Tặng móc khóa thời trang

  • Tặng áo mưa cao cấp

XE ĐẠP GIANT XTC 20 MÀU CAM

5.550.000 VNĐ 5.350.000 VNĐ

Quà tặng

  • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp

  • Tặng móc khóa thời trang

  • Tặng áo mưa cao cấp

Thong ke