547 - Tổ 5 Khu 9A - Cái Dăm - P.Bãi Cháy - Hạ Long

547 - Tổ 5 Khu 9A - Cái Dăm - P.Bãi Cháy - Hạ Long

Thông tin
  • Địa chỉ : 547 - Tổ 5 Khu 9A - Cái Dăm - P.Bãi Cháy - Hạ Long - Hotline: 0768320686

  • Điện thoại: 0768320686

  • Bảo hành: 0768320686

  • Giờ làm việc:

Thong ke