57 Cao Thắng ( gần ngã 3 cứu hoả) TP.Hạ Long - Quảng Ninh ( Cạnh Trường THCS Hữu Nghị, đối diện nghĩa Địa Đạo)

57 Cao Thắng ( gần ngã 3 cứu hoả) TP.Hạ Long - Quảng Ninh ( Cạnh Trường THCS Hữu Nghị, đối diện nghĩa Địa Đạo)

Thông tin
  • Địa chỉ : 57 Cao Thắng ( gần ngã 3 cứu hoả) TP.Hạ Long - Quảng Ninh ( Cạnh Trường THCS Hữu Nghị, đối diện nghĩa Địa Đạo)

  • Điện thoại: 0782233667

  • Bảo hành: 0782233667

  • Giờ làm việc:

Thong ke