645 Nguyễn Văn Cừ (Cầu Chui BMW) - Long Biên - Hà Nội

Thông tin
  • Địa chỉ : 645 Nguyễn Văn Cừ (Cầu Chui BMW) - Long Biên - Hà Nội - Hotline: 0949.66.22.88 - 024.730.87896

  • Điện thoại: 0979.66.22.88 - 0247.308.7896

  • Bảo hành: 024.730.87896

  • Giờ làm việc:

  • Xebaonam@gmail.com

Thong ke