Số 248+250 Trần Huy Liệu - TP Nam Định

Số 248+250 Trần Huy Liệu - TP Nam Định

Thông tin
  • Địa chỉ : Số 248+250 Trần Huy Liệu - TP Nam Định

  • Điện thoại: 0949662288

  • Bảo hành: 0949662288

  • Giờ làm việc: 8h00 - 22h00
    T2 - CN
    Tất cả ngày trong tuần kể cả ngày lễ

  • Xebaonam@gmail.com

Thong ke