21 Lâm Hạ - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên, TP. Hà Nội

21 Lâm Hạ - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Thông tin
  • Địa chỉ : 21 Lâm Hạ - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên, TP. Hà Nội

  • Điện thoại: 0979662288

  • Bảo hành: 0979662288

  • Giờ làm việc:

  • xebaonam@gmail.com

Thong ke