285 Tân Kì Tân Quý, P Tân Sơn Nhì, Q Tân Phú, TP HCM

285 Tân Kì Tân Quý, P Tân Sơn Nhì, Q Tân Phú, TP HCM

Thông tin
  • Địa chỉ : 285 Tân Kì Tân Quý, P Tân Sơn Nhì, Q Tân Phú, TP HCM

  • Điện thoại: 0979.66.22.88

  • Bảo hành: 0979.66.22.88

  • Giờ làm việc:

  • xebaonam@gmail.com

Thong ke