83 Lê Đại Hành - Phường Khuê Trung - Quận Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng

83 Lê Đại Hành - Phường Khuê Trung - Quận Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng

Thông tin
  • Địa chỉ : 83 Lê Đại Hành - Phường Khuê Trung - Quận Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng

  • Điện thoại: 0979.66.22.88

  • Bảo hành: 0979.66.22.88

  • Giờ làm việc: 8:00 - 20h00

  • xebaonam@gmail.com

Thong ke