43 Nguyễn Hữu Thọ - Hòa Thuận Nam - Hải Châu - Đà Nẵng

43 Nguyễn Hữu Thọ - Hòa Thuận Nam - Hải Châu - Đà Nẵng

Thông tin
  • Địa chỉ : 43 Nguyễn Hữu Thọ - Hòa Thuận Nam - Hải Châu - Đà Nẵng

  • Điện thoại: 0339662288

  • Bảo hành: 0339662288

  • Giờ làm việc:

  • xebaonam@gmail.com

Thong ke