577 Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Lâm - Long Biên - Hà Nội

577 Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Lâm - Long Biên - Hà Nội

Thông tin
  • Địa chỉ : 577 Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Lâm - Long Biên - Hà Nội

  • Điện thoại: 0979662288

  • Bảo hành: 0979662288

  • Giờ làm việc:

  • xebaonam@gmail.com

Thong ke