Husky Classic 125 | Thế giới xe điện

Husky Classic 125

Xe husky Classic 125

35.000.000 VNĐ 33.000.000 VNĐ

Quà tặng

  • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp

  • Tặng móc khóa thời trang

  • Bộ đồ sửa chữa xe

  • Tặng áo mưa cao cấp

Thong ke