Xe đạp Giant XTC 24D-1 2020 giá tốt nhất thị trường Việt Nam năm 2020

Giant XTC 24D-1 2020

XE GIANT 2020 CATE 24 D1 MÀU TRẮNG

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp

 • Tặng móc khóa thời trang

 • Tặng áo mưa cao cấp

Xe đạp Giant XTC 24D-1 2020 màu trắng

9.000.000 VNĐ 8.400.000 VNĐ

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp

 • Tặng móc khóa thời trang

 • Tặng áo mưa cao cấp

Xe đạp Giant XTC 24D-1 2020 màu đỏ

9.000.000 VNĐ 8.400.000 VNĐ

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp

 • Tặng móc khóa thời trang

 • Tặng áo mưa cao cấp

Xe đạp Giant XTC 24D-1 2020 màu cốm

9.000.000 VNĐ 8.400.000 VNĐ

Quà tặng

 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp

 • Tặng móc khóa thời trang

 • Tặng áo mưa cao cấp

Thong ke