Ngã Ba Thôn Chùa Xã Tăng Tiến, Việt Yên Bắc Giang

Ngã Ba Thôn Chùa Xã Tăng Tiến, Việt Yên Bắc Giang

Thông tin
  • Địa chỉ : Ngã Ba Thôn Chùa Xã Tăng Tiến, Việt Yên Bắc Giang

  • Điện thoại: 0979.66.22.88

  • Bảo hành: 0979.66.22.88

  • Giờ làm việc:

  • xebaonam@gmail.com

Thong ke